Wat is Otosclerose

Otosclerose is een ziekte die iemand langzaam slechthorend maakt. De ziekte is progressief, het wordt dus steeds erger. In principe kan het zich bij beide oren voordoen, maar ook bij één van de twee oren. In vrijwel de meeste gevallen leidt deze aandoening niet tot volledig doof zijn. Ieder jaar zijn er tussen de 1.000 en 1.500 mensen die zich melden met klachten wat betreft otosclerose.

Otosclerose leeftijd

Otosclerose ontstaat vaker bij een bepaalde leeftijdsgroep. Over het algemeen ontstaat de aandoening tussen het 20ste en 40ste levensjaar. Het ontwikkelen van de botvorming die verantwoordelijk is voor het krijgen van deze aandoening begint echter vaak al in de jongere levensjaren.

Behandeling van Otosclerose
Er zijn meerdere opties om otosclerose te behandelen. Zo kan een operatie een oplossing zijn. Bij een operatie wordt de stijgbeugel vervangen door een kunst stijgbeugel. Hierdoor kunnen de gehoorbeentjes weer vrij bewegen. Bij 95% is het gehoor na de operatie weer helemaal normaal.

Wat is de oorzaak van Otosclerose?

Otosclerose heeft over het algemeen drie oorzaken die hieronder worden toegelicht.

Om en rondom de stijgbeugel
De stijgbeugel is het kleinste onderdeel van het menselijk skelet. Maar wat doet het nou? De stijgbeugel zorgt voor versterking en geleiding van mechanische trillingen van het trommelvlies naar het slakkenhuis. Bij otosclerose ontstaat er een groei van sponsachtig botweefsel waardoor de stijgbeugel als het ware vast komt te zitten. De stijgbeugel heeft niet meer de bewegingsvrijheid die het dient te hebben, waardoor geluid niet meer goed geleid kan worden. Dit zorgt voor een verstoring van de geluidstrillingen die weer als gevolg hebben dat iemand minder goed kan horen. In principe is hier dus sprake van een geleidingsgehoorverlies.

Het slakkenhuis
Otosclerose kan er ook voor zorgen dat niet de stijgbeugel maar het slakkenhuis wordt aangetast. Hierdoor ontstaat er geen geleidingsgehoorverlies maar een zenuwgehoorverlies. Hier spreken we van cochleaire otosclerose. Voor deze mensen is een hoortoestel vaak een uitkomst

Om en rondom de stijgbeugel en van het slakkenhuis
Natuurlijk kan er ook otosclerose waarbij zowel het slakkenhuis als de stijgbeugel zijn aangetast. Vanzelfsprekend heeft iemand dan last van zowel geleidings- en zenuwgehoorverlies. 

Otosclerose gehoorapparaat

Volgens onderzoek kan een hoortoestel helpen het geluid te verbeteren wanneer iemand last heeft van otosclerose. Het hoortoestel zorgt er namelijk voor dat de geluidstrillingen versterkt worden. Door deze aandoening zit de stijgbeugel doorgaans erg vast. De trillingen die het hoortoestel afgeeft is laten de stijgbeugel weer bewegen. Hierdoor krijgt iemand meer geluid door. Mocht dit niet werken, of wil jij geen hoortoestel dragen, dan is een operatie noodzakelijk.

Wilt u meer informatie of een hoortoestel uw klachten wat betreft deze aandoening kunnen verlichten? Kom dan eens langs bij Van der Werf Horen. Ook bieden wij de mogelijkheid om bij u thuis langs te komen voor een afspraak. Onze hoortoestellen zijn ook te leasen of op afbetaling te verkrijgen. Wij hebben dan ook ruimtes die volledig geluidswerend zijn en speciale meetcabines om alles te kunnen meten aan uw gehoor. Wij kunnen op deze wijze zichtbaar maken wat de beste hooroplossing is voor u.